MẸO TRỮ ĐÔNG THỰC PHẨM KHÔNG BỊ DÍNH VÀO NHAU

MẸO TRỮ ĐÔNG THỰC PHẨM KHÔNG BỊ DÍNH VÀO NHAU

MẸO TRỮ ĐÔNG THỰC PHẨM KHÔNG BỊ DÍNH VÀO NHAU Mình thường trữ đông rất nhiều vì ông bà ở quê hay nuôi lợn, gà sạch và thịt nguyên một con lợn tầm nửa tạ hàng tháng chia hết cho các con. Mỗi lần lên Hà Nội là một cốp xe ô tô chất đầy các loại thịt, cá và rau củ quả, nhìn phát ngốt. Nhưng bây giờ ở …